Stedsnavn prosjekt

 

Kart som viser registrerte stedsnavn

Klikk på kartet for å zoome inn, høyreklikk for flere menyvalg

 

Kart med stedsnavn (PDF-fil i A4 format)
oppdatert 01.01.2012

Solberg 4x4     Russevåg-Vågan 5x3    Klauva 3x3    Vassjord-Laksfjord 4x3    Høglia-Vasshauglia-Laksfjord-Hellemoen 7x4

 

Registrerte stedsnavn 
oppdatert 01.01.2012

Nr Stedsnavn Posisjon   Nr Stedsnavn Posisjon
1 1.Langvei 33 W 609088 7683241   151 Møllehaugen 33 W 616118 7677661
2 2.Langvei 33 W 608805 7683375   152 Mølna 33 W 611139 7682189
3 Abulonebuveien 33 W 610857 7683944   153 Mølnelva 33 W 614973 7680274
4 Akkerlikolden 33 W 617465 7677559   154 Mølnelva1 33 W 607514 7684409
5 Albertlia 33 W 610416 7683662   155 Mølnelva2 33 W 611282 7683229
6 Andrinaberget 33 W 610403 7684006   156 Mølnelvsanden 33 W 615670 7680545
7 Anglarholmen 33 W 610098 7682739   157 Mølnemyra 33 W 611222 7682310
8 Aslakbergan 33 W 611148 7683510   158 Mølnemyra1 33 W 612148 7682042
9 Avløysninga/Nesset 33 W 614341 7675555   159 Mølnhågen 33 W 612013 7682042
10 Bagaasen 33 W 612980 7675563   160 Maalvikelven 33 W 612502 7675313
11 Bakaråmen 33 W 616685 7679069   161 Namneberget 33 W 611990 7682175
12 Baklia 33 W 614734 7680722   162 Nausthågen 33 W 615989 7679893
13 Benjaminheimen 33 W 613947 7680975   163 Nedre Skjelrygg 33 W 614691 7676886
14 Bergbakken 33 W 615656 7676601   164 Nils-Nilsaholmen 33 W 609834 7682606
15 Bergtun 33 W 613854 7675513   165 Nordheim 33 W 611599 7682840
16 Bergvasheien 33 W 613889 7677595   166 Nordverslet 33 W 616698 7679191
17 Bjønnsteinen 33 W 615625 7680268   167 Nylund 33 W 615833 7676977
18 Bjørnlikollen 33 W 615670 7677762   168 Oddan 33 W 611212 7682549
19 Botnbakken 33 W 616408 7678913   169 Oksenesset 33 W 616627 7678303
20 Botnelva 33 W 616251 7678848   170 Okserullen 33 W 615332 7676219
21 Brandmo 33 W 614198 7680816   171 Olalia 33 W 616628 7678951
22 Brandmoen 33 W 614505 7680668   172 Olderen 33 W 616642 7678641
23 Bratteberget 33 W 616108 7679177   173 Olderlie-berget 33 W 617703 7677273
24 Brattlia 33 W 610622 7682127   174 Olderlieryggen 33 W 617580 7677386
25 Breihågen 33 W 615417 7679570   175 Oldermoen 33 W 610924 7683399
26 Brendholthaugen 33 W 617619 7677910   176 Oldernesse 33 W 611380 7683215
27 Bugaasen 33 W 612701 7675302   177 Oldernesset 33 W 616464 7679071
28 Buveian 33 W 611314 7681615   178 Olderskogen 33 W 611508 7681563
29 Bårdstubakken 33 W 613520 7675459   179 Pederbakken 33 W 615706 7677000
30 Dahlstruben 33 W 614557 7676152   180 Perhoppen 33 W 611327 7682059
31 Dalen 33 W 614781 7676287   181 Rabbåsen 33 W 615631 7679697
32 Dalslett 33 W 616246 7676980   182 Ravnfløirabben 33 W 614620 7676109
33 Desshågen 33 W 613843 7675539   183 Reinnakkgrunn 33 W 616172 7676242
34 Eiesletta 33 W 616522 7678378   184 Reinstien 33 W 615419 7680486
35 Eieverslet 33 W 616550 7678336   185 Reipnesgrund 33 W 618317 7677099
36 Elvesletta 33 W 613360 7675597   186 Revberget 33 W 616184 7679955
37 Erikstad 33 W 615911 7679830   187 Romvika 33 W 614006 7675614
38 Finnestøbakken 33 W 611016 7683025   188 Rundhaugen 33 W 610088 7683709
39 Fiskelva 33 W 610294 7682872   189 Russeslettan 33 W 616500 7678182
40 Fiskevandhejen 33 W 612761 7677744   190 Rydningen 33 W 615629 7680804
41 Fjellstad 33 W 613472 7675400   191 Rødmyra 33 W 616263 7678549
42 Fjøsveien 33 W 615641 7676567   192 Rødmyra1 33 W 610558 7683306
43 Flaet 33 W 610314 7682441   193 Røysarplassen 33 W 611621 7683466
44 Flottmyra indre 33 W 613659 7681618   194 Saghøiden 33 W 617506 7677659
45 Flottmyra ytre 33 W 613291 7681773   195 Sandberget 33 W 616967 7678795
46 Forraholtet 33 W 610350 7681813   196 Sanden 33 W 611613 7681314
47 Forrholtet 33 W 615553 7678816   197 Sangthanssletta 33 W 615998 7677722
48 Fredrikvaet 33 W 610924 7681779   198 Seljelia 33 W 613603 7679936
49 Friheim 33 W 616193 7676906   199 Sennabakk1 33 W 616359 7678798
50 Friåsen 33 W 613692 7676622   200 Sennabakk2 33 W 616364 7678792
51 Galenkjerran 33 W 613332 7675557   201 Sennabakke 33 W 616359 7678798
52 Gamelva 33 W 616460 7678346   202 Sennabakken 33 W 616344 7678745
53 Gamhaugen 33 W 616646 7679097   203 Sennemyra 33 W 611585 7682563
54 Gamhaugen1 33 W 616685 7679105   204 Sennemyra1 33 W 611510 7682342
55 Gamman 33 W 610399 7681496   205 Signebakken 33 W 616346 7678768
56 Gammelannaheimen 33 W 615986 7678540   206 Silsandgrunn 33 W 615681 7676347
57 Gammen 33 W 611383 7682815   207 Sjøli 33 W 613540 7675275
58 Gammhaugen 33 W 611769 7682083   208 Skaret 33 W 615989 7677070
59 Gerhardholmen 33 W 609189 7682575   209 Skarmyra 33 W 614270 7680872
60 Gillarnesset 33 W 616266 7679745   210 Skjedomhaugen 33 W 613529 7675498
61 Gillarnessvika 33 W 616256 7679593   211 Skjelberget 33 W 614775 7675902
62 Gjerdenden 33 W 610537 7682478   212 Skjellarstaden 33 W 616197 7678386
63 Gluggen 33 W 616265 7678600   213 Skjellbakkåkeren 33 W 611289 7682285
64 Granlien 33 W 613360 7675603   214 Skjellelv1 33 W 615813 7679279
65 Gravenveien 33 W 613299 7675709   215 Skjellelva 33 W 615463 7679213
66 Gravenveikollen 33 W 613156 7675667   216 Skjellet 33 W 611255 7681995
67 Grindhusslettan 33 W 616821 7678855   217 Skjettdikelva 33 W 611772 7682992
68 Gryta 33 W 610882 7682911   218 Skjødelven 33 W 613765 7675742
69 Gråsteiliens høyeste koll 33 W 615231 7677835   219 Skogli 33 W 614249 7675683
70 Gråsteinlikollen 33 W 615125 7677657   220 Skogvoll 33 W 616053 7677172
71 Gustabukta 33 W 613026 7682717   221 Slogliden 33 W 613299 7675466
72 Gårdselva 33 W 615626 7679771   222 Slåttebakken 33 W 611421 7681554
73 Hagenforsen 33 W 610559 7682563   223 Slåttebakk-kroken 33 W 611791 7681650
74 Hamran 33 W 615361 7681139   224 Slåttebakkvaet 33 W 610858 7681555
75 Hatten 33 W 616666 7678615   225 Småje 33 W 615213 7677379
76 Hauan 33 W 611223 7682193   226 Snebakken 33 W 616498 7678714
77 Hellefors 33 W 610086 7682702   227 Solberggrunn 33 W 614687 7674414
78 Helleforsnesset 33 W 610144 7682654   228 Solbergnakken 33 W 612835 7674727
79 Henrikkroken 33 W 609435 7683127   229 Solborg 33 W 613664 7675442
80 Hesjebakkan 33 W 611831 7681903   230 Solheim 33 W 616783 7678409
81 Hesjemoen 33 W 615970 7677621   231 Solli 33 W 613396 7675248
82 Hestegjerdet 33 W 616494 7678905   232 Solvoll 33 W 613534 7675529
83 Holla 33 W 615833 7676827   233 Sortebekklia 33 W 610975 7682067
84 Holla1 33 W 611172 7682775   234 Sortebjerget 33 W 612720 7675118
85 Holmstad 33 W 615723 7679810   235 Sorthammeren 33 W 612855 7678433
86 Holtan 33 W 611181 7681349   236 Stabben 33 W 611888 7681432
87 Holtet 33 W 615941 7679604   237 Stabbsteinbakken 33 W 611502 7683427
88 Huintebakken 33 W 615827 7678010   238 Stangerfjeldliden 33 W 612921 7676386
89 Høgholmen 33 W 610013 7682696   239 Stein på Larsuren 33 W 613176 7675865
90 Hågen 33 W 615761 7676548   240 Steinen 33 W 611630 7683033
91 Håmannsbakken 33 W 616140 7677936   241 Steinhaugen 33 W 611519 7681335
92 Ingeborgbakken 33 W 616484 7678623   242 Steinheia 33 W 614510 7679138
93 Innerteigen 33 W 615814 7679648   243 Steinheilia 33 W 614780 7679260
94 Jakobpersaelva 33 W 611534 7683229   244 Steinhågen 33 W 616623 7679109
95 Jupstøberget 33 W 613638 7675251   245 Steintøa 33 W 613424 7675586
96 Kalvegjerdet 33 W 616477 7678782   246 Stengebakkholtet 33 W 610653 7681860
97 Kalvholla 33 W 611833 7683178   247 Stenghaugen 33 W 610937 7682642
98 Karihaugen 33 W 611060 7682311   248 Stillehavskysten 33 W 610805 7681499
99 Kilnota 33 W 611362 7682579   249 Stolhaugen 33 W 613518 7675428
100 Klauvhamna 34 W 381233 7678532   250 Storelven 33 W 615293 7677389
101 Klauvnesset 34 W 381208 7679207   251 Storelven1 33 W 615503 7677481
102 Knutmyra 33 W 610428 7682655   252 Storgrunn 33 W 616514 7675948
103 Kobbesteinen 33 W 616334 7680125   253 Storholtet 33 W 611014 7681222
104 Konradholla 33 W 611172 7682792   254 Stormoskogen 33 W 616094 7678062
105 Konradnesset 33 W 611545 7683024   255 Stormyra 33 W 611348 7681724
106 Korslæthaugen 33 W 613591 7676065   256 Stormyra1 33 W 613582 7675767
107 Kringelvandet 33 W 613111 7678147   257 Stormyrolla 33 W 611282 7681552
108 Krokelvvika 33 W 614567 7681151   258 Stormyrskaret 33 W 611046 7681636
109 Kroken 33 W 609791 7682552   259 Stornesset 33 W 611930 7682380
110 Kuskejoholtet 33 W 610322 7681157   260 Storstien 33 W 617091 7678794
111 Kvantebakken 33 W 615591 7677494   261 Stranda 33 W 616220 7678917
112 Kvidebjerget 33 W 612859 7675209   262 Strokka 33 W 611818 7682584
113 Kvilarsteinen 33 W 616522 7678926   263 Svartbergan 33 W 618592 7679178
114 Labakkan 33 W 611714 7682124   264 Svarteberg 33 W 611027 7682202
115 Laberget 33 W 616640 7679015   265 Svarteberget 33 W 616993 7678837
116 Lammgjerdet 33 W 611983 7682273   266 Svarthammeren 33 W 612856 7678392
117 Lamo 33 W 614959 7680429   267 Søndre Håmannsbakken 33 W 616085 7677823
118 Langemomyra 33 W 610260 7682247   268 Søndre Langevasskoll 33 W 614939 7677730
119 Langemyra 33 W 610532 7681586   269 Sørlia 33 W 616819 7678651
120 Langholmen 33 W 610012 7682728   270 Tangen 33 W 612675 7681698
121 Langkjerrelva 33 W 615079 7679134   271 Tansesletta 33 W 615631 7680775
122 Larseberget 33 W 610931 7683733   272 Thunstad 33 W 613669 7675480
123 Larsoran 33 W 613276 7675826   273 Tiurholtet 33 W 614147 7680860
124 Larsuren 33 W 613289 7675767   274 Trollholla 33 W 611400 7684565
125 Larsveien 33 W 614253 7675745   275 Tvillingåkeren 33 W 613444 7675549
126 Lasletta 33 W 615167 7680448   276 Tyttebærsletta 33 W 615430 7679962
127 Legda 33 W 613500 7676090   277 Udrap-dahlen 33 W 617285 7678341
128 Lille Ramnfløya 33 W 614195 7676324   278 Udrapkollen 33 W 617335 7678298
129 Lillevandsrygg 33 W 614627 7676985   279 Vakkersletta 33 W 615327 7676386
130 Lindberget 33 W 616069 7676924   280 Vakkerslettan 33 W 616685 7678525
131 Litjebreihågen 33 W 615246 7679745   281 Valen 33 W 616040 7679970
132 Litjeskogen 33 W 616528 7678854   282 Valsteinen 33 W 616034 7679929
133 Litjestien 33 W 616990 7678681   283 Vassbakken 33 W 616343 7677948
134 Lomkjemyr 33 W 617406 7678175   284 Vassjordskogen 33 W 616045 7679440
135 Lyngtun 33 W 615692 7676746   285 Vassjordskolen 33 W 615837 7679928
136 Lysheim 33 W 616096 7676718   286 Vedhøgstret 33 W 611721 7681502
137 Lyslia 33 W 615768 7678282   287 Vedvelta 33 W 617221 7679173
138 Lyslituva 33 W 615165 7678235   288 Vemobekken 33 W 610374 7682272
139 Løveng 33 W 615565 7676542   289 Vemomyra 33 W 610621 7682307
140 Mandaholmen 33 W 610622 7682580   290 Vesterklakken 33 W 615574 7675664
141 Mantelia 33 W 615302 7678928   291 Vestre kant av Friåsholte 33 W 613468 7676720
142 Mekkelholla 33 W 607218 7684600   292 Vestre Langevandsmoen 33 W 614555 7677565
143 Mellomteigen 33 W 616472 7678961   293 Vikanesset 33 W 616324 7679547
144 Middagsfjellet 33 W 615454 7679299   294 Violabakken 33 W 615948 7677023
145 Mjaavaskolden 33 W 614429 7677902   295 Østerklakken 33 W 616289 7676089
146 Momyran 33 W 611919 7681217   296 Øverlandet 33 W 616438 7678829
147 Monsenesset 33 W 616355 7679525   297 Øvre Skjelrygg 33 W 614583 7677310
148 Mortenåkeren 33 W 616554 7678946   298 Øyvasskaret 33 W 614107 7680642
149 Mosstein 33 W 615811 7677110   299 Øyvassåsen 33 W 614193 7680698
150 Myrbakkan 33 W 616706 7678755   300 Ånegammen 33 W 607141 7684282
        301 Åsebratta 33 W 615073 7680499
        302 Åsen 33 W 615128 7680656
        303 Aasen 33 W 613026 7675418

 

Free counter and web stats