Jarle Pedersen's Hjemmeside 


Registrering av gamle grensemerker/skjellmerker

 

Høsten 2004 startet jeg med å lete opp gamle skjellmerker
i området fra Rubbestad til Vassjord. 
Området dekker gårdene Solberg, Russevåg, Klauva, Vågan, Vassjord og Laksfjord. Jeg har funnet ca. 350 skjellmerker som er dokumentert med GPS posisjon og bilder m.m. 

GPS posisjonen har som regel en nøyaktighet som ligger innenfor en radius på 0 - 3 meter. 
Bildene viser skjellmerket og terrenget rundt.  Skjellmerkene er også dokumentert med skylddelingsforretning.  
 

Kart med grensemerker og grenselinjer
Har funnet mange grensemerker som ikke er avmerket i økonomisk kartverk, og noen grensemerker som er avmerket på feil sted. Grensemerker som er funnet er markert med rød x , og grenselinjer er markert med grøn farge, Stier og veier er markert med rødbrun farge. Nye stedsnavn er skrevet inn med mørkeblå farge. Alle fargene som er brukt ligger som en "markeringsturs" oppå kartet. På den måten blir ingen informasjon i kartet borte. Ulempen med å gjøre det på denne måten er at stedsnavn m.m. kan være vanskelig å lese. Klikk på grensemerkene (rød x) for å få opp bilder m.m.
(PS. På mobiltelefonen må jeg bruke Firefox nettleser for å få det nye detaljerte kartet nedenfor til å fungere.)

 

Kart med grensemerker og grenselinjer
(klikk på grensemerke for å vise bilder m.m.)
(Oppdatert 16.08.2023)

Tabell med GPS posisjoner 
(GPS posisjoner for grensemerker/skjellmerker)
(Oppdatert 16.08.2023)

Last ned datafil (Oppdatert 23.09.2023)
Last ned grensemerkene med kart, bilder, skyldelinger m.m. til egen datamaskin.
All data er pakket i ei ZIP-fil, som kan lastes ned og pakkes opp på egen datamaskin.
"Grensemerker.zip"  kan legges på ei minnepenn, eller i ei mappe på harddisken.
"Høyre-klikk" på "Grensemerker.zip", og velg "Pakk ut alle".
Det opprettes ei mappe som heter "Grensemerker", og alle kart, bilder, skyldelinger m.m. blir pakket opp til denne mappen. Dobbeltklikk på fila "index.htm" som ligger i denne mappen for å starte menyen som vil gi tilgang til data. Klikk på et grensemerke (rød X) på kartet for å få opp bilder av skjellmerket m.m.
Last ned " Grensemerker.zip"

Her kan du laste ned ei datafil som inneholder veipunkt(skjellmerker) og ruter(skjellgrenser) som kan overføres til GPS. 
Datafila inneholder skjellmerker og grenselinjer mellom eiendommene i bygdene Solberg, Russevåg, Klauva, Vågan, Vassjord og Laksfjord.  (Kommer snart)

 

Tilbake til hovedmeny