X i Ørbjerget (er ikke funnet)
(Det bemerkes, at i dette bjerg findes 2 X)
(Herfra ned til søen et sted som benevnes Ørene ! paa den østre side)

WGS 84 - UTM: