På søndre side av en liten bæk
i en jordfast sten merket X

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677919N - 615696Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18655N - 17.91850Ø