Et bergholt hvor det på nedre
side i et berg merket X.

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677146N - 615997Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17950N - 17.92515Ø