Bergrabb på nordvestsiden av Lomtjøn merket X.

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677905N - 617227Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18577N - 17.95704Ø