X i en mod nordvest vendende
fjeldrag i søndre ende af Kjølen
("Kjølen" er også nevnt ved teigdeling mellom Ole Larssen og Martin Larssens enke)
(Fjellryggen kalles trolig "Kjølen" på grunn av fjellryggens utseende ligner en båt som ligger med kjølen i været)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678702N - 614895Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19391N - 17.89926Ø