Buskebjerg er nevnt ved grenseoppgang i Russevåg
11. og 12. juli 1867 - Tinglyst 23 september 1867.
(Skjellmerket i Buskebjerg tilhører langskjellet)

Skjellet ender mot langskjellet i Nautformoen
X i berg

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677339N - 617160Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18073N - 17.95467Ø