Skjellet ender mot langskjellet i Nautformoen
X i berg

WGS 84 - UTM: 33 W 617160 7677339