I et berg på østre side av Lindbergelven
merket et X.

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677152N - 616201Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17947N - 17.93030Ø