Oppover efter 5 ansatte X i berg og stene

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7676870N - 615831Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17710N - 17.92064Ø