X i nordkanten av en stor berghaug

Skjelmerket ligger omtrent på samme linje,
men bare 25 meter fra et annet skjelmerke.
Her er det noe som ikke stemmer ???

(Neste skjellmerke er ikke funnet.
I skylddelingsforretningen står det slik:
"Og videre i samme retning 390 m til X i et
stort brat berg paa nedre kant av en liden myr.
Og videre i mer nordvestlig retning til Klubban hvor
dette skil ender." - se skylddelingsforretningen 1918)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678937N - 615198Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19588N - 17.90718Ø