X i berg paa søndre side av en liden bæk
(Neste skjellmerke er ikke funnet. I skylddelingen står det
at det er 390 meter til X i berg paa nordre side av en liden myr,
og videre i mer nordvestlig retning til Klubban, hvor dette skil ender)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678851N - 615227Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19510N - 17.90780Ø