På nordre side av en liden myr
X i berg

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678857N - 617585Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19414N - 17.96722Ø