X i berg ved den væstre veikant
(Skjellmerket er ikke funnet)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677237N - 615594Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18049N - 17.91512Ø