Grensen for indmarken
5-fem i lige linje med x merket stene

X i sten ved indmarkens grense og ender

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675451N - 613051Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16556N - 17.84899Ø