Det høyeste av Bjørnlikollen
i en jordfast stein merket X

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677733N - 615672Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18490N - 17.91767Ø