Sten med vidner langs en gammel kjørevei

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678354N - 616272Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19020N - 17.93353Ø