X112

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678193N - 615752Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18898N - 17.92024Ø

Skjellmerket ligger i et søkk i terenget.