X i berg
(220 skritt fra X i sten ved Russevaagveien)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678208N - 616184Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 18893N - 17.93114Ø

p>