X i berg
(35 skritt fra Gamelven)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678179N - 616090Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18871N - 17.92874Ø

p>