X i fast fjell
(ca. 7 m fra flomaalet og omtrent rett opp av
dette i bratt fjell i nordre kant av Lillevika)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7679067N - 617153Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19621N - 17.95659Ø