X i sten ovenfor Furuholtet
(Neste skjellmerke er ikke funnet. I skylddelingen står
det at det er 390 skritt til X i en bergvegg i "Kjølen",
og derfra går skillet til det høieste paa nederste Klubben)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678766N - 615206Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19435N - 17.90717Ø