???
(Det er trolig byttet om på rekkefølgen i skjellbeskrivelsen mellom x083 og x084 ?)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678453N - 617059Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19075N - 17.95348Ø