På Lille Ramfløiet
X i sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675757N - 614040Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16789N - 17.87424Ø