Sten mærket X, i nedre
kant av en liten haug ved elven

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677638N - 616207Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18382N - 17.93103Ø