X i jordfast stein, ved kanten av Trollvatnet

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677587N - 617051Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18300N - 17.95222Ø