Søndre Langevasskollen
i et langflatt berg merket X

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677716N - 614956Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18505N - 17.89962Ø