X i en jordfast stein i en rabbe sørvest for Langevatnet

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677598N - 614701Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18410N - 17.89306Ø