Søndre Graastenlidkollen
hvor en jordfast sten merket XX
Stenen ligger like ved en bæk der løper ut av en myr

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677756N - 615162Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18532N - 17.90486Ø