Jordfast sten paa Bjørnlikollen merket X, ved
et bekkesik hvor skjellet ender mot tverrskjellet

Datum: EUREF89 - EU89(WGS84), UTM-sone 33W: 7677702N - 615724Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18460N - 17.91895Ø