Opsatt sten ved elven

Datum: EUREF89 - EU89(WGS84), UTM-sone 33W: 7677818N - 616340Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18537N - 17.93460 Ø