Søk i Midt-Troms slektsregister            

  • Skriv inn et eller flere søkeord.  Du kan kombinere fornavn, mellomnavn, "etternavn", gårdsnavn, stedsnavn, kommune, dato, årstall, m.m.
  • Du trenger ikke å skrive hele søkeordet, det er nok å skrive inn de første bokstavene.  Et søkeord må bestå av minst to tegn.
  • Kodene "f_" og "e_" kan benyttes foran inntil 3 bokstaver for å begrense søket til kun fornavn eller "etternavn".
  • Koden "_" må benyttes som første tegn ved søk etter død dato/år ( _dag  _måned  _år )
  • Bruk "?" etter bokstaver som kan brukes/utelates for å finne navn eller sted med forskjellige skrivemåter. [ z?s?ak?c?h?arias ]  [ sulti?e?nd?vi

Eks.: [ johan  e_ol  1865 ]   [ f_joh  johan  tranøy ]   [ f_joh  e_ped  pedersen ]   [ jan  dyrøy  24  jul  1884 ]   [ yvind  _feb  _188 ]   [ k?c?h?ristin  lenvik ]

Sortert på "etternavn" Sortert på fornavn   
+++

Indeks på personer

Tilbake til slektsregister hovedside

Tilbake til hovedmeny