Jarle Pedersen's Hjemmeside 
Registrering av gamle grensemerker/skjellmerker
 

Høsten 2004 startet jeg en hobby med å lete opp gamle skjellmerker i området fra Rubbestad til Vassjord. 
Området dekker gårdene Solberg, Russevåg, Klauva, Vågan, Vassjord og Laksfjord.

Jeg har funnet over 300 skjellmerker som er dokumentert med GPS posisjon og bilder. 

Jeg har brukt en bærbar GPS "garmin 60CSx" med topokart M 1:50 000 og garmin sitt kartprogram mapsource for PC.  Ved hjelp av en kabel mellom GPS og PC overføres skjellmerker(veipunkt), skjelldelingslinjer(ruter) og stier/veier(sporlog) mellom GPS og kart-programmene "mapsource" og "ozi explorer".

GPS posisjonen har som regel en nøyaktighet som ligger innenfor en radius på 0 - 3 meter. 
Bildene viser skjellmerket og terrenget rundt.  Noen skjellmerker er også dokumentert med utskrifter fra gamle skylddelingsforretninger.

Som hjelpemiddel har jeg brukt "Statens økonomiske kartverk" M 1:5000 (flyfotografert 1970), garmin GPS og gamle skylddelingsforretninger. 
Kartene er skannet inn som "digitale raster kart" på PC'n, og  kalibrert ved hjelp av Norsk versjon av programmet 
Ozi Explorer
.
I tillegg til kartprogrammene MapSource og OziExplorer så har jeg brukt MapEdit, Mapwel og GlobalMapper.

- En stor takk til grunneierlaget for økonomisk støtte til registrering av gamle skjellmerker.
 

Kart med grensemerker og grenselinjer Feil i økonomisk kartverk

Har funnet noen grensemerker som ikke er avmerket i økonomisk kartverk, og noen noen som er avmerket på feil sted.

Har laget et kart som viser grenselinjer fra GPS med grønn farge.
Grenselinjer som trolig er feil i økonomisk kartverk er markert med gul farge. Nye grenselinjer er markert med blå farge.    

Last ned datafil (Oppdatert 30.08.2010)

Her kan du laste ned ei datafil som inneholder veipunkt(skjellmerker) og ruter(skjellgrenser) som kan overføres til GPS. 
Datafila inneholder skjellmerker og grenselinjer mellom eiendommene i bygdene Solberg, Russevåg, Klauva, Vågan, Vassjord og Laksfjord. 
Datafila er lagret i flere forskjellige dataformater. :

 

 

Kartprosjekt

Skjellgrenser Solberg-Laksfjord (Oppdatert 29.12.2007)

 

Stier Rubbestad-Laksfjord (oppdatert 15.09.2007)

Jeg har laget kart som inneholder skjellgrenser, stier og veier. Kartene kan overføres til garmin GPS, og brukes sammen med f.eks. topokart.

  • Kartene dekker områdene Rubbestad, Solberg, Russevåg, Klauvhågen, Vågan, Vassjord og Laksfjord.
  • Kartene er transparange, og vil bli synlig sammen med andre kart på GPS'en.
  • Via GPS'en sin kartmeny kan kartene slåes av og på etter behov.

                         

 

 

Vektorisering av statens økonomiske kartverk 1:5000  (Oppdatert 04.08.2009)

Jeg har vektorisert noen kartblad fra statens økonomiske kartverk for bruk sammen med grmin GPS.

  • Kartet er transparang, og vil bli synlig sammen med andre kart på GPS'en.
  • Via GPS'en sin kartmeny kan kartet slåes av og på etter behov.

                   

 


 

Tilbake til hovedmeny


Google