En utmarkteig i Reipjenesset, skjellet begynder
med X i berg i en berghammer mod søen

WGS 84 - UTM: