Grensen for indmarken
X i en bergknaus
(Merknad: Korset i berget peker i korrekt retning mot "x i sten ved maalvikelven")

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675211N - 612716Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16355N - 17.84028Ø