Grensen for indmarken
X i en bergknaus
(Merknad: Korset i berget peker korrekt mot "x i sten ved maalvikelven")

WGS 84 - UTM: 33 W 612716 7675211