Grensen for indmarken
X merket stene
(5-fem i lige linje med x merket stene)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675319N - 612927Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16443N - 17.84572Ø