Nedsat sten i Langemyrhaugen
(Her ligger 3 steiner flatt på marka, og alle egner seg til bruk som "nedsat sten")
("Nedsat sten" kan ha blitt nedkjørt av hest og slede med torv eller vedlass)
(De gamle torvesjåene og hestekjøreveier lå i dette området)

WGS 84 - UTM: 33 W 615330 7676987