Durmålstuva, X i berg
Skylddelingsforretning 1899: X i berg paa Durmaalstuens østlige side.

Skylddelingsforretning 1946: X i fast fjell i nordre kant av Durmaalstuva.
Det er oppgitt å være 187 meter fra skjellmerket X090 til Durmaalstuva, men
det kan ikke stemme! Det betyr at skjellmerket X304 mangler i beskrivelsen,
og at skjellmerket X102 ved en feil er beskrevet å være Durmaalstuva.

Forklaring: Dugurd eller durmål er et mellommåltid som ble spist mellom
frokost og middag på sommerstid, når arbeidsdagene var på det lengste.


WGS 84 - UTM: 33 W 617371 7678615