Buskebjerg er nevnt ved grenseoppgang i Russevåg
11. og 12. juli 1867 - Tinglyst 23 september 1867.
(Skjellmerket i Buskebjerg tilhører langskjellet)

Skjellet ender mot langskjellet i Nautformoen
X i berg

WGS 84 - UTM: 33 W 617160 7677339