X i Ravnfløirabben

WGS 84 - UTM: 33 W 614601 7676119