X i stein, ved Kjosen
(Ordet Kjos betyr liten vik eller våg)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7676951N - 616149Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17769N - 17.92875Ø