På bakkekanten, X i sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7676976N - 615844Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17804N - 17.92110Ø