Østre side av Solbergvandet
X i en stor sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677371N - 613265Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18267N - 17.85663Ø