Nedrere side av Solbergvandet
X i sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7676934N - 613383Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17871N - 17.85909Ø