Østre ende av Kringelvandet
X i sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678008N - 613227Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18839N - 17.85642Ø