X ???

Dette skjellmerket er ikke nevn i skylddelingsforretningn i 1899 ?
Det er heller ikke nevnt i skylddelingsforretningn i 1946 ?
Antall meter som er oppgitt mellom hvert grensemerke sammsvarer dårlig
mellom skylddelingsforretningen i 1899 og skylddelingsforretningen i 1946.

WGS 84 - UTM: 33 W 615699 7678909