X ???

Dette skjellmerket er ikke nevn i skylddelingsforretningn i 1899 ?
Det er heller ikke nevnt i skylddelingsforretningn i 1946 ?
Antall meter som er oppgitt mellom hvert grensemerke sammsvarer dårlig
mellom skylddelingsforretningen i 1899 og skylddelingsforretningen i 1946.

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678909N - 615699Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19542N - 17.91977Ø