Sten med vidnestene,
paa nordre side av en liden bæk

WGS 84 - UTM: 33 W 615523 7678933