Sten med vidnestene,
paa nordre side av en liden bæk

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678933N - 615523Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19571N - 17.91536Ø