Gjennom et dybt myragtig dalstrøg
i samme retning til et kløvet bjerg

WGS 84 - UTM: 33 W 615242 7679149