Sten med vidnestene,
paa søndre side av en liden bæk

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7679046N - 615853Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19658N - 17.92381Ø