Sten med vidnestene,
paa søndre side av en liden bæk

WGS 84 - UTM: 33 W 615853 7679046