X i berg paa søndre side av en liden bæk
(Neste skjellmerke er ikke funnet. I skylddelingen står det
at det er 390 meter til X i berg paa nordre side av en liden myr,
og videre i mer nordvestlig retning til Klubban, hvor dette skil ender)

WGS 84 - UTM: 33 W 615227 7678851